X
تبلیغات
رایتل

دنیای نامرد(bahar61)

اونایی که بهشون خیانت ونامردی شده بیان تو...

موردداشتیم که...

امروزجمعه اول آذروآخرین ماه پاییزفرارسید.خب بیرون هواسرده ومنم گفتم ازاین حال وهوادربیام ویکم زنگ تفریح بذارم هرچندعکسهایی که گذاشتم ربطی به مطالبش نداره سخت نگیرید
                     اینم لبوی داغ واقعامیچسبه الان

مورد داشتیم :
با هم دیگه دعواشون شده
دختره برگشته گفته : شیرم رو حلالت نمیکنم


ﭘﺴﺮ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﺠﺎ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﺮﺟﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﯽ ﻋﺸﻘﻢ !
ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻧــــَـــه ﺭﮊﯾﻤﻢ !
ﭘﺴﺮ : ﺧﺐ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﺒﺎﺏ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﻣﺸﺐ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺧﻮﺭﺩﻡ !
ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﯾﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﺎﺯ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﺩﺩﺩﻩ ؟ ﻧﻈﺮﺕ ﭼﯿﻪ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﻭﺭه !
ﭘﺴﺮ : ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭽﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﮒ ﺑﺰﻧﯿﻢ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﯾﺸﺸﺸﺶ !!۱ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﭼﯿﺰﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ !
ﭘﺴﺮ : ﭘﺲ ﺑﻼﺍﺍﺍﺍﺧﺮﻫﻬﻬﻬﻬﻪ چیکار ﮐﻨﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻢ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﺮﭼﯽ ﺗﻮ ﺑﮕﯽ ﻋﺸﻘﻢ !!!
ﺗﻼﺵ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍست …

 

 

ﻛﻮﺷﺎ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺕ !
+ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ؟ !
- ﺑﻠﻪ ! ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺶ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ
+ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ؟
- ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ دیووووس تر ﺷﺪﻩ ! :|عزیزم

درکت میکنم

تورو چه به با من بودن؟؟؟

ذاتت هرزه پسنده...


دیروز تو اتاقم بودم داشتم تو اینترنت ول می چرخیدم مامانم صدام کرد: امیر جان، پسر عزیزم
 تشریف بیار نهارتو میل کن( البته خواستم حرمت کلامو حفظ کنم والا جملش این بود: هوووی
یابو تن لشتو جم کن بیا اینجا نهارتو کوفت کن) در اتاقمو باز کردم دیدم یه دختر سانتی مانتال
خوشگل باکلاس بی حجاب هم عینهو دخترای خوشگل اروپایی نشسته رو مبل!!! تعجب کردم
 گفتم این کیه خدایا!!! دیگه سریع رفتم تو اتاقم شلوار کردیو درآوردم و حسابی تیپ زدم اومدم
بیرون که مثلا حفظ آبرو کنم رفتم جلو گفتم: هِلو گود اَفتِرنون میس یهو برگشت گفت سلام
امیر حالت خوبه؟ من :| گفتم:شما؟ گفت:خاک بر سرت کنن خواهرتو نمیشناسی من :| از
قراره معلوم رفته بوده آرایشگاه؛آخه لامصب آرایش نیس که 
adobe photoshop CS 2000


دوس دخترم رفته بودم پارک بعد دیدم بابام داره زنگ میزنه ...با صدای خوابالود گفتم :
بلـه...گفت : سلام بابا کجایی ...؟؟؟با خمیازه گفتم : خونه خوابم چطور ...گفت:هیچی
داشتم رد میشدم دیدم یه ماشین دقیقا مثل ماشین تو بغل پارکگذاشته بود نگران شدم ...عاخه از گلگیر
تا در عقبو زده بودن ...من گفتم نه بابا من خونه خوابم بای ...منو میگی ریدم تو خودم سریع دست طرفو گرفتم
دویدم سمت ماشین ...همین که رسیدم دیدم بابام وایساده...هیچی دیگه معرفی کردم : بابا پرستو...پرستو باباالانم متواریم ...زن: خبر خوب! من حامله هستم، تو بالاخره پدر شدی !
مرد: چمدانت را ببند، همین حالا و برای همیشه از اینجا برو !
زن: چرا؟!
مرد: من دو سال قبل بدون این که به کسی بگویم، عمل وازکتومی انجام دادم!
زن (با گریه و جیغ): اگر به من توجه می‌کردی، این اتفاق هرگز رخ نمیداد، من تمام این مدت با

پسرخاله‌ام

می‌خوابیدم چون تو همیشه منشی های شرکت را بیش‌تر از همسرت دوست داشتی، بزرگ‌ترین دروغت

هم این بود که بهم گفتی عاشقم هستی !!!

مرد: نه!
بزرگ‌ترین دروغم این بود که گفتم عمل وازکتومی داشته‌ام !!!


ﺟﻘﺪﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ.
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ، ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺧﻢ ﺷﻪ ﭼﺎﯾﯽ
 ﺗﻌﺎﺭﻑ ﮐﻨﻪ ، ﮐﻠﯿﭙﺴﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﺣﻠﻖ ﺩﺍﻣﺎﺩ ! ***
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﮐﻼ‌ﺱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﭙﺴﺶ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ! ***
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻠﯿﭙﺲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ ﮐﺮﻭﮎ ﺑﮕﯿﺮﻩ ! ***
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻭ ﮐﻠﯿﭙﺴﺶ LNB ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻩ ، ﻫﺎﺗﺒﺮﺩ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ! ***
 ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺩﺧﺘﺮﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﯾﺪ ﺍﻛﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮﻛﺶ ﺑﻼﮎ ﺷﺪﻩ ، ﻭﯾﻨﺪﻮﺯ ﺳﯿﺴﺘﻤﺸﻮ ﻋﻮﺾ ﻛﺮﺪ ! ***
 ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭ ﺁﺭﺍﯾﺸﺖ ﻣﻮﻧﺪﻩ ! ***
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﺗﯽ … ﻓﺘﻮﺷﺎﭘﯽ ، ﻓﻮﺗﻮﺷﺎﭘﯽ ! ***
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﮔﻔﺘﻪ : ﮐﻠﯿﭙﺲ ﺑﺎﺑﺎ ، ﻣﺮﺑﺎ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﺑﺎ ! ***
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺷﻮ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻻ‌ﮐﺶ ﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ! ***
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺘﻪ : ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﻧﺰﻥ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺯﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ! ***
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻼﻏﻪ ﺭﻭ ﮐﯿﻠﯿﭙﺲ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻟﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ! ( ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭﺧﺘﻪ ) ***
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﺷﻮ ﭘﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﯾﺪﻩ ! ***
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﻗﻔﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ … ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ
 ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺯﺵ ﮐﻨﻪ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﻩ ! ***
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺗﮏ ﭼﺮﺥ ﺑﺰﻧﻪ ، ﮐﻠﯿﭙﺲ
 ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﮊﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﺪﻩ ! ***
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﯿﻠﯿﭙﺲ ﺭﻭ ﺳﺮﺵ ﮐﺪﻭﺗﻨﺒﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ! ***
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻠﯿﭙﺲ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ !
از طرف من به تو!

از تمام دنیا تنها همین قلب کوچک را دارم ، همین و بس!

عزیزم تا پایان با تو می مانم چونکه تنها تو هستی که

معنای واقعی عشق را به من ابراز کردی و آموختی!

آموختی که عشق یعنی تا پایان زندگی ماندن و تا پایان زندگی دوست داشتن!

عزیزم به جز تو کسی برای من دوست داشتنی نیست و

به جز تو کسی لایق این قلب بی طاقت من نیست

هر جای دنیا که هستی بدان که در این دنیای بزرگ

کسی هست که عاشق و دیوانه تو می باشد !

هر جای دنیا که هستی بدان که من به انتظار تو می مانم تا تو را ببینم و

در آغوش خود بفشارم!


راههایی هست که باید نرفت ،
حرفهایی هست که باید نگفت ،
چیزهایی هست که باید ندید ...

وای از روزی که . بروی ، بگویی و ... ببینیتمام حرف دلم این است
من عشق را به نام تو آغاز کردم
در هر کجای عشق که هستی
آغاز کن مرا...یکی تعریف میکرد :
توی آسانسور واساده بودم یه دختری هم سوار شد
اول ساکت بود بعد گفت:چطوری؟
گفتم: الحمدلله ....
یه نگاهی به من کردو هندزفری شو جابجا کرد!
معلوم شد داره با تلفن حرف می زنه!
هیچی دیگه منم تسبیحم رو از تو جیبم در آوردم ادامه دادم:
الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله ....:زمان مکالمه های تلفنی
ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ = 00:00:59
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ = 00:29:59
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ = 00:10:30
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ = 00:59:00
ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ = 00:00:36
ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ = 00:03:35
ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ = 01:45:01
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ = 00:00:05قبلا پسره 10 سال میرفت زندان بر میگشت میدید دختره به پاش مونده .
دیروزم با هم تو پارک بودیم رفتم دستشویی اومدم دیدم مخشو زدن بردنش:| هیچی دیگه منم از دم دستشویی دست یکی دیگه رو گرفتم ادامه حرفامو به اون گفتم:))))


به آنهایی که دوستشان دارید بگویید :دوستت دارم
بگویید دراین دنیای شلوغ ،سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگوییدفرصت باهم بودن کمتراز عمر شکوفه هاست
بگویید حتی اگرنشنوند،،،دوستت دارم .......!ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ،ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ
ﭼﺮﺍ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ
ﻧﺪﺍﺭﻡ…
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪﺻﺪﻣﻪﺯﻧﻨﺪﻩ
ﻫﺴﺘﻨﺪ…
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ…
ﭘﺲ ﺑﻪﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺕ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ
ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕﺯﻧﺪﮔﯽﮐﻦ ﻭ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪﺻﺤﺒﺖﮐﻨﯽ ؛ ﮔﻮﺵ
ﮐﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ؛ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﺝ ﮐﻨﯽ ؛ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯽ ؛ ﺑﺒﺨﺶ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﯽ ؛ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﮐﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻨﻔﺮ ؛ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ …
ﺍﺣﺴﺎﺳﺶﮐﻦ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ ﻟﺬﺕ ببر


بـه بعضیــــــا باید گفــت
واســـــه کســی کلاس بـذار
کـه همــکلاسـش باشـــی
نـه واسـه کســـــی که تو کلاسـش رات نمــــیده.......رفتیم خواستگاری بابای دختره گفت : خصوصیت بارز پسرتون چیه ؟
بابامم گفت : از پاکیه این پسر هر چی بگم کم گفتم .
بابای دختره : میشه مثال بزنید ؟
بابام : مثلا" اینکه روزی سه بار میره حموم .
بابای دختره با تعجب در حالی که یه ابروش بالا بود بابامو نگاه کرد و بابام خیلی آروم سرشو به علامت تایید تکون داد .
بعدش بابای دختره و بابام با چشای تنگ شده مدت مدیدی چشم به من دوختند

دیشب رفتیم با دوست دخترم بیرون

امروز بهم میگه :

بابت شام دیشب من چقدر باید به تو بدم!؟

میگم 20 دقیقه!

نمیدونم چرا دیگه جواب اس ام اس نمیده ؟؟؟

:|
:|
:|

مردم روانی اند بخدااااا\
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ:
ﺍﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ...

ﺁﺩﻭﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ:
ﺍﮔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪﻡ ﻧﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻤﺐ ﺍﺗﻤﯽ ﻣﯿﺸﺪ.
ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺍﻋﻈﻢ)ﺹ :(ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﯿﺪ .
ﺑﻦ ﻻﺩﻥ:
ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﺷﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﮐﺎﻭﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ .
ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ :
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﻫﻞ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺳﺖ .
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ
زنده باد ایرانی

سر کلاس تنظیم خانواده ، استاد گفت :

کسی اینجا متاهله ؟یکی از بچه ها گفت : من !همه یه جوری برگشتن نگاش کردن ،

در این حد که طرف گفت :

خب باشه طلاقش میدم